Ja

Medycyna pracy w Krakowie

Medycyna pracy w Krakowie

Każda osoba przed podjęciem pracy musi odbyć badania z zakresu medycyny pracy. Zadaniem lekarza jest określenie czy dana osoba może wykonywać pracę na określonym stanowisku. Ponadto wydaje on orzeczenia lekarskie dla uczniów oraz studentów, w sytuacji, kiedy wymaga od tego dany kierunek nauczania.

Medycyna pracy — specyfika specjalizacji

Medycyna pracy jest specjalizacją, która opisywana jest jako wielodyscyplinarna dziedzina zajmująca się ochroną zdrowia pracowników. W szczególności tych, którzy na swoim stanowisku pracy mają styczność ze szkodliwymi czynnikami środowiskowymi. Medycyna pracy Kraków zajmuje się także diagnozowaniem, profilaktyką oraz leczeniem chorób zawodowych.

Lekarze medycyny pracy wykonują badania:

 • wstępne,

 • okresowe,

 • kontrolne.

Wizyta u lekarza medycyny pracy

Wizytę u lekarza medycyny pracy musi odbyć każda osoba zaczynająca karierę zawodową. Niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, nie można rozpocząć jej nez aktualnego zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

Aby móc zrealizować taką wizytę należy mieć właściwe skierowane od pracodawcy. Powinna zostać na nim umieszczona informacja o stanowisku pracy wraz ze wskazaniem szkodliwych czynników, z którymi potencjalny pracownik może mieć styczność. To właśnie od nich zależeć będzie zakres badań, jakie zostaną wykonanie.

Badania w medycynie pracy — jak często?

Co ile powinno się wykonywać określone badania, wskazano w Kodeksie pracy. Wizyty u lekarza medycyny pracy powinna mieć miejsce:

 • przed rozpoczęciem pracy w nowym miejscu pracy,

 • po zmianie stanowiska,

 • po zmianie zakresu pracy na dotychczasowym stanowisku,

 • przed upływem ważności poprzedniego orzeczenia,

 • po dłuższej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą.

Medycyna pracy Kraków okresowe badania wykonuje co 1-5 lat, a ich częstotliwość jest zależna z charakterem stanowiska. Pracownicy, którzy są narażenie na wiele czynników szkodliwych, w tym np. duży poziom hałasu, powinny co roku wykonywać badania laryngologiczne.

Medycyna pracy a choroby zawodowe

Lekarz medycyny pracy zajmuje się także profilaktyką oraz leczeniem chorób zawodowych. Wśród najczęściej diagnozowanych tego typu schorzeń można wymienić:

 • choroby narządu wzroku, słuchu i głosu,

 • choroby sercowo-naczyniowe,

 • choroby układu oddechowego,

 • choroby układu moczowego,

 • choroby hematologiczne.

Mimo tego, że często uważa się, że badania w medycynie pracy są tylko i wyłącznie obowiązkiem pracownika, warto wziąć pod uwagę, że niejednokrotnie to one jako pierwsze wykrywają bardzo poważne schorzenia. Niejednokrotnie dzięki nim możemy we właściwym tempie rozpocząć leczenie.

Komentarze

Skomentuj