Dziecko

Metoda Montessori - co to jest i jakie są jej założenia?

Metoda Montessori - co to jest i jakie są jej założenia?

Metoda Montessori została stworzona przez słynną pedagog i naukowiec Marię Montessori i obecnie jest coraz częściej jest spotykana w przedszkolach i szkołach. Na czym polega jej fenomen?

Co to jest Metoda Montessori?

Głównym celem założonym przez Metodę Montessori jest osiągnięcie przez dziecko pełnego potencjału we wszystkich sferach życia. Chodzi tu więc o rozwój fizyczny, intelektualny, społeczny oraz psychiczny. Rozwój ten ma być warunkowany poprzez dążenie do pełnej samodzielności dziecka, na której skupiają się placówki stosujące metodę.

Reguła 3 W w Metodzie Montessori 

Kluczowym elementem w wypracowaniu samodzielności jest obecność dobrze wykwalifkowanego nauczyciela, którego rola jest jednak odmienna od tej pełnionej w standardowych szkołach. Nauczyciel pracujący z dzieckiem Metodą Montessori powinien stosować regułę 3 w:

  • wspierać dziecko w wyborze materiałów do zabawy i nauki,
  • wskazywać, jak wybrane materiały powinny być używane,
  • wycofać się - by pozwolić dziecku osiągnąć niezależność i swobodę w działaniu.

W Metodzie Montessori ważne jest właśnie to, by z jednej strony dziecko miało wybór materiałów i czynności (a także ewentualnych współtowarzyszów nauki czy zabawy), a z drugiej trzymało się określonych zasad związanych z danym przedmiotem. Zasady te wyjaśnia nauczyciel, który pokazuje dziecku pewien schemat zachowania, a potem dziecko próbuje go powtórzyć. Dlatego też jedną z dewiz metody jest “Pomóż mi to zrobić samodzielnie”. To sprawia, że Montessori jest bardzo demokratyczną metodą wychowawczą, która stawia na współpracę, a nie narzucanie.

Mimo to metoda ma sporo przeciwników, którzy argumentują, że pomimo, iż to dziecko wybiera konkretny materiał do zabawy, to i tak nauczyciel pokazuje mu jedyny słuszny sposób wykorzystania go. Wciąż jednak przybywa placówek przedszkolonych i szkolnych stosujących ten model nauczania i wychowywania - których twórcy są zafascynowani ideą tworzenia przez każde dziecko indywidualnego planu rozwojowego, co ma procentować w dalszym życiu.

Komentarze

Skomentuj