Rodzina

Plan porodu w pytaniach i odpowiedziach

Plan porodu w pytaniach i odpowiedziach

Odpowiednie przygotowanie do porodu nie dotyczy tylko matki, ale także, a może przede wszystkim, personelu medycznego. By oczekiwania rodzącej pokryły się z działaniami lekarzy i położnych, wprowadzono dokument nazwany “Planem porodu”.

Skąd bierze się uprawnienie matki do przygotowania planu porodu?

Znajdziemy je w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Tam też zostały zawarte wszystkie szczegółowe, formalne informacje w tym temacie.

Co to jest plan porodu?

Plan porodu to oficjalne pismo, które matka kieruje do personelu oddziału, na którym będzie rodzić. Powinna zawrzeć w nim swoje oczekiwania na temat tego, jak ma wyglądać poród oraz czas spędzony w szpitalu po porodzie. Taki plan tworzy się w wyniku konsultacji z lekarzem prowadzącym bądź położoną, którzy pomogą zidentyfikować kluczowe wyobrażenia i oczekiwania.

Co dokładnie zawrzeć w planie porodu?

Wzory planu porodu znajdziecie w Internecie. Powinny się w nim znaleźć przede wszystkim następujące elementy:

 • oczekiwania wobec miejsca oraz warunków
 • osoby obecne podczas porodu
 • przygotowanie do porodu
 • poród
 • pierwszy okres porodu
 • drugi okres porodu
 • ból porodowy i jego zwalczanie
 • nacięcie i ochrona krocza
 • wywołanie porodu
 • cesarskie cięcie
 • po porodzie
 • trzeci okres porodu
 • karmienie
 • szczepienia
 • informacje dodatkowe

Kiedy dostarczyć szpitalowi plan porodu?

Tak naprawdę można to zrobić dopiero tuż przed porodem, ale w tej sytuacji personel zostanie postawiony przed faktem dokonanym i być może nie będzie miał możliwość uszanowania i zrealizowania wszystkich oczekiwań zawartych w planie. Dlatego lepiej zgłosić się do szpitala, w którym planujemy rodzić, dużo wcześniej i zapytać o możliwość spełnienia oczekiwań.

Co robić w sytuacji, gdy poród nie będzie przebiegał zgodnie z planem porodu?

Formalną drogą jest napisanie skargi do dyrekcji szpitala lub zgłoszenie zaistniałego problem do Rzecznika Praw Pacjenta bądź Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia. Podobne kroki możemy podjąć w sytuacji, gdy podczas wcześniejszego dostarczenia planu porodu, personel oddziałowy informuje nas, że dany szpital nie spełni tych postanowień. Inną, nieformalną drogą w tej sytuacji, może być znalezienie innego szpitala, który będzie w stanie zapewnić nam oczekiwaną opiekę. 

Komentarze

Skomentuj